Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Kika Marián, PhDr., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Kika 2021.pdf  
Vyučované predmety: Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Sociológia
Úvod do štúdia na vysokej škole
Konzultačné hodiny: LS 2022/2023: podľa e-mailovej dohody
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/446 2651
Kancelária: č. 225
Iné: Výskumné oblasti JEL: E 26 Informal Economy - Underground Economy, J 22 Time Allocation - Labor Supply, J 24 Human Capital - Skills - Occupational Choice - Labor Productivity, R 11 Regional Economic Activity - Growth, Development - Environmental Issues – Changes, R 23 Regional Migration - Regional Labor Markets – Population – Neighborhood Charaacteristics

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor