Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.

Funkcia: docent, gestor frankofónneho štúdia
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH MARASOVÁ SEPTEMBER 2017.doc  
Vyučované predmety: Makroekonómia 1.
Mikroekonómia
Mikroekonómia 3.
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Streda: 13:00-17:00
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/446 2617
Kancelária: č. 221
Iné: Výučba v rámci frankofónneho štúdia: Communication interculturelle, Stratégie et financement de l´innovation. Výskumné oblasti JEL: A 11 Role of Economics, M 12 Personnel Management Executives, Executive Compensation, M 14 Corporate Culture, Diversity, Social Responsibility, R 11 Regional Economic Activity: Growth, Development

Domáce výskumné projekty

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor