Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Považanová Mariana, Ing. PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Považanova_Febr_2021.pdf  
Vyučované predmety: Makroekonómia 2. (v AJ)
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Medzinárodné ekonomické vzťahy (v AJ)
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022:
E-mail:
mariana.povazanova
Telefón: 048/446 2654
Kancelária: č.224
Iné: Výskumné oblasti JEL: D 12 Consumer Economics: Empirical Analysis, D 13 Household Production and Intrahousehold Allocation, J 22 Time Allocation and Labor Supply, F 15 Economic Integration, E 32 Business Fluctuations Cycles

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Domáce ostatné projekty

Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “, grantová schéma: OP Ľudské zdroje , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor