Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Hronec Martin, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH HRONEC SEPTEMBER 2017.rtf  
Vyučované predmety: Ekonomika vzdelávania
Makroekonómia 2.
Základy ekonómie
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022:
E-mail:
martin.hronec
Telefón: 048/446 2616
Kancelária: č. 219
Iné: Výskumné oblasti JEL: E 00 Macroeconomics and Monetary Economics, H 00 Public Economics, I 00 Health, Education, and Welfare, J 00 Labour and Demographics Economics

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012

Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor