Liptáková Katarína, doc., Ing., PhD.

Funkcia: -
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_Liptáková_EN.pdf
VPCH_Liptáková_SVK.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
katarina.liptakova
Telefón:  
Kancelária:  
Iné: -

Domáce výskumné projekty

Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor