Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.

Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jana Kucerova.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár - CR
Field Trip 1
Field Trip 2
Manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Odborná prax 1
Procesný manažment v cestovnom ruchu 2
Projektový manažment v cestovnom ruchu
Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu
Strategies and Regional Tourism Planning
Teória cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/ 446 2214
Kancelária: č. 117
Iné: Študijný poradca pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné výskumné projekty

Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm, grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM, dátum ukončenia: 31. 8. 2025

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka