Krnáč Jozef, Ing., PhD.

Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_formular_krnáč.rtf  
Vyučované predmety: Manažment rozvoja vidieka
Manažment verejnej správy
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Terénny výskum
Verejná správa a regionálny rozvoj
Verejný sektor a správa
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
jozef.krnac
Telefón:  
Kancelária:  
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor