Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: Capkova VPCH 2015.rtf
Professional profile_Soňa Čapková.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Ekonomika a politika územnej samosprávy
Manažment a marketing území
Manažment vo verejnom sektore
Miestny a regionálny rozvoj
Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky
Základy manažmentu
Konzultačné hodiny: Ut. 9.00 -12.00 , piatok 8.00-10.00
E-mail:
sona.capkova
Telefón: 048 446 20 11
Kancelária: 214
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné ostatné projekty

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor