Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.

Funkcia: rektor, docent
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Hiadlovsky_WoS.xls  
Vyučované predmety: Analýza trhu
Ekonomika a financovanie podniku
Finančná analýza a finančné plánovanie
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku CR
Podnikové financie
Konzultačné hodiny: individuálne na základe dohody emailom alebo telefonicky
E-mail:
vladimir.hiadlovsky
Telefón: +421-48-446 1151
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor