Marková Viera, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie: ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: 2018_VPCH_Marková.pdf
Markova_WoS.xls  
Vyučované predmety: Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Investičné riadenie v MaSP
Podnikovohospodárska náuka
Seminár k bakalárskej práci
Seminár k bakalárskej štátnej skúške
Seminár k inžinierskej štátnej skúške (EMMPS, MMP)
Konzultačné hodiny: pondelok 13,00 - 15.00 hod, piatok 9.00-11.00 hod
E-mail:
viera.markova
Telefón: +421-48-446 2714
Kancelária: 406
Iné: Členstvo v European Council for SMEs

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor