Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.

Oddelenie: ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019_VPCH-Lesáková.pdf
Lesakova_WoS.xls
Professional profile_ Ľubica Lesáková.pdf  
Vyučované predmety: Business Planning
Finančná analýza a finančné plánovanie
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Firemné plánovanie v MaSP
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 - 13.00 hod, štvrtok 11.00 - 13.00 hod
E-mail:
lubica.lesakova
Telefón: +421-48-446 2716
Kancelária: 307
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor