Ďurian Jozef Ing., PhD.

Oddelenie: Manažmentu a kvality
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Durian 2020.docx  
Vyučované predmety: Koučovanie
Manažérska komunikácia
Manažment ľudských zdrojov 1.
Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov
Konzultačné hodiny: po dohode e - mailom
E-mail:
jozef.durian
Telefón: +421 48 446 2733
Kancelária: 433
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor