Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gúčik Marian, prof. Ing., PhD., emeritný profesor

Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Marian Gúčik.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
Kancelária: č. 119
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka