Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Vedecké monografie


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka