Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Orieška Ján, doc. Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jan Orieska.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka