Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile Milota Vetrakova.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Domáce ostatné projekty

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, grantová schéma: OP Vzdelávanie, dátum ukončenia: 30. 9. 2013

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka