Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Vedecko-pedagogická charakteristika_Ľubica Šebová.pdf
VUPCH_EN_Ľubica Šebová.pdf
VUPCH_SK_Ľubica Šebová.pdf  
Vyučované predmety: Destination Management
Ekonomika podniku - CR
Kontroling podnikov cestovného ruchu
Manažment cieľového miesta
Podnikanie v cestovnom ruchu
Procesný manažment v cestovnom ruchu
Procesný manažment v cestovnom ruchu 2
Projektový manažment v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2217
Kancelária: č. 122
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 9. 2020
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné ostatné projekty

Cestovný ruch pre všetkých. Príklady dobrej praxe z krajín V4., grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 9. 2022

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka