Valihorová Marta, PaedDr., PhD. - anglický jazyk

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Marta Valihorová.pdf  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Konzultačné hodiny: Str 11-12 / Štv 12-14
E-mail:
marta.valihorova2
Telefón: 446 25 32
Kancelária: 255
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor