Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2013 Hronec.doc  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Ekonomika a manažment športu a kultúry
Ekonomika a manažment vzdelávania, vedy a výskumu
Plánovanie a rozpočtovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9,00-12,00
E-mail:
stefan.hronec
Telefón: 048 446 23 17
Kancelária: č. 432
Iné: Kozultácie prosím nahlasovať 2 dni vopred telefonicky alebo e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor