Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docentka
Oddelenie: VE
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jana Štrangfeldová.pdf
VPCH_Strangfeldova.rtf  
Vyučované predmety: Administratívny manažment
Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Ekonomická analýza procesov v zdravotníctve
Ekonomika a manažment verejných služieb
Ekonomika a manažment verejných služieb 1.
Ekonomika a manažment verejných služieb 2.
Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb
Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie
Poistné a sporivé systémy
Poistné a sporivé systémy
Poistné a sporivé systémy
Sociálna ekonomika a manažment
Sociálna politika a sociálne poistenie
Sociálne politiky v EÚ
Sociálne služby
Zdravotnícka politika
Konzultačné hodiny: Pondelok 9,00-11,00
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 048 446 23 16
Kancelária: č. 332
Iné: Kozultácie prosím nahlasovať 2 dni vopred telefonicky alebo e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 25. 3. 2018
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor