Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.

Funkcia: zástupca vedúceho katedry
Oddelenie: Marketingu
Vedecko pedagogická charakteristika: CV taborecka - petrovicova AJ.pdf
Taborecka_WoS.xls  
Vyučované predmety: Case Studies in Marketing
CRM 1.
Marketing (AJ)
Marketing information system and marketing research (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Marketing strategies
Marketingové stratégie
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
MIS and Market Research
Konzultačné hodiny: po dohode e - mailom
E-mail:
janka.taborecka
Telefón: ++421 48 446 2732
Kancelária: 333
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vedecké monografie


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor