Malá Denisa, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: Manažmentu a kvality
Vedecko pedagogická charakteristika: Mala_WoS.xls
VPCH Malá english.pdf  
Vyučované predmety: Logistics
Logistika
Manažérstvo kvality 1.
Nástroje zabezpečovania kvality
Konzultačné hodiny: utorok: 9,00 – 11,00 hod.; štvrtok: 9,00 - 11,00 hod.
E-mail:
denisa.mala
Telefón: ++421 48 446 2726
Kancelária: 321
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor