Pomffyová Mária, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mária _Pomffyova.docx
VPCH_Pomffyova.docx  
Vyučované predmety: Databázové systémy
Informačné systémy
Informatika
Podnikové informačné systémy
Procesný manažment
Systémy merania a hodnotenia výkonnosti podniku
Udržateľný rozvoj manažérskych systémov
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00 h - 11:30 h (na konzultáciu je potrebné sa prihlásiť vopred).
E-mail:
maria.pomffyova
Telefón: 052/4262334
Kancelária: 2K1
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom zvyšovania vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v meste Žilina, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor