Kráľ Pavol, RNDr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: PavolKral.pdf  
Vyučované predmety: Analýza dát a reporting
Environmentálna ekonómia a politika
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Operačný výskum
Priestorová ekonomika
Statistics
Štatistika
Konzultačné hodiny: KH LS 2021/22: Online cez teams po predchádzajúcej dohode e-mailom.
E-mail:
pavol.kral
Telefón: 048/446 6614
Kancelária: č. 329 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor