Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: CV Spirkova.pdf  
Vyučované predmety: Matematika
Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Neživotné poistenie
Poistná matematika a štatistika
Poistné a sporivé systémy
Životné poistenie
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2022/23: štvrtok 13:00 - 17:00 Na základe predchádzajúcej dohody mailom, telefonicky alebo osobne..
E-mail:
jana.spirkova
Telefón: 048/4466626
Kancelária: č. 329 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor