Elexa Ľuboš, Ing., PhD.

Funkcia: Vedúci katedry
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Ľuboš Elexa_Professional_Profile.pdf  
Vyučované predmety: Business Planning
Corporate financial and economic analysis
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Firemné plánovanie v MaSP
Oceňovanie majetku firiem
Konzultačné hodiny: utorok 12,00 - 14,00; štvrtok 10,30 – 12,00
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: +421-48-4462711
Kancelária: 302
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor