Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2016
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor