Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.

Funkcia: dekan, profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Kristofik_VUPCH_SJ_AJ.pdf  
Vyučované predmety: Alternative Investment
Behaviorálne financie
Diploma seminar (FBI)
Diplomový seminár (FBI)
Ekonómia a manažment inovácií
Financie (FIN_D3)
Finančný manažment (FIN_D3)
Finančný manažment podniku
International finance
Investment
Investovanie
Kolektívne investovanie
Managerial accounting
Medzinárodné financie
Podnikové financie (FBI)
Seminár k bakalárskej práci (FBI)
Konzultačné hodiny: Vždy po predošlej komunikácii e-mailom.
E-mail:
peter.kristofik
Telefón: 048/446 21 21
Kancelária: NB 410, HB 035
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné ostatné projekty

UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor