Pintér Ľubomír, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Pintér_VUPCH.AJ.pdf
Pintér_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety: Alternatívne investovanie
Bankovníctvo
Finančné riadenie a regulácia bánk
Investičné obchody
Investovanie
Kolektívne investovanie
Medzinárodné financie
Operácie komerčných bánk
Úvod do kolektívneho investovania
Konzultačné hodiny: ZS: pondelok 9:00-10:00; streda 12:00-13:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
lubomir.pinter
Telefón: 048/446 63 25
Kancelária: NB 401
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor