Pintér Ľubomír, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Lubomir Pinter _ VPCH _ 2021.doc  
Vyučované predmety: Bankovníctvo
Investičné obchody
Kolektívne investovanie
Medzinárodné financie
Operácie komerčných bánk
Konzultačné hodiny: ZS: utorok 9:00-11:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
lubomir.pinter
Telefón: 048/446 63 25
Kancelária: NB 401
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor