Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie: Manažmentu a kvality
Vedecko pedagogická charakteristika: Europass Lenka Theodoulides.pdf  
Vyučované predmety: Case Studies in Management
Innovative business models
Inovatívne biznis modely
International Management and Business
International Management and Marketing
Management
Management Methods and Techniques
Manažment 1
Manažment zmien
Medzinárodný manažment a podnikanie
Nástroje a metódy riadenia
Prípadové štúdie z manažmentu
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
E-mail:
lena.theodoulides
Telefón: +421 48 446 2717
Kancelária: 334
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Analýza prostredia, proces plánovania a implementácie študentského sociálneho podniku, grantová schéma: zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, dátum ukončenia: 30. 5. 2020

Vedecké monografie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor