Rektořík Jaroslav, doc. Ing., CSc.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor