Veselovská Ľuba

Funkcia: sekretárka
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
luba.veselovska
Telefón: 048/446 63 12
Kancelária: NB 230
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor