Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné: S ľútosťou Vám oznamujeme, že Ing. Bohuslav Martiško, CSc. dňa 16.2.2019 ukončil svoj pracovný pomer na EF UMB z dôvodu úmrtia. V prípade potreby sa môžete obrátiť na iného člena katedry.

Domáce výskumné projekty

Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor