Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Zvaríková Iveta

Funkcia: sekretárka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
iveta.zvarikova
Telefón: 048/446 2212, fax 048/446 2221
Kancelária: č. 118
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka