Kanderová Mária, Ing., PhD.

Funkcia: prodekanka pre pedagogickú činnosť
Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mária Kanderová.pdf  
Vyučované predmety: Optimalizačné metódy v manažérskom rozhodovaní
Riziko a neistota vo financiách
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika
Štatistika - FBI
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2018/19: Po: 15:20 - 17:00, Ut.:12:10-13:30 hod. (Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť vopred mailom.
E-mail: maria.kanderova@umb.sk
Telefón: 048/446 6618
Kancelária: č. 326 - nová budova EF
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor