Musa Hussam, prof., Ing., PhD.

Funkcia: vedúci katedry, profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_ H. Musa.pdf
VPCH_PROF. MUSA.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 1
Finančné riadenie podniku
Finančný manažment 1
Finančný manažment 3
International finance
International financial management
Medzinárodné financie
Medzinárodné financie 2
Medzinárodný finančný manažment
Platobný styk
Podnikové financie
Konzultačné hodiny: LS: pondelok 10:00-12:00; streda 13:00-15:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
hussam.musa
Telefón: 048/446 63 15
Kancelária: NB 231
Iné: študijný poradca pre inžinierske štúdium FBI Profesijný životopis: 1983-1987 Gymnázium, Ammán, Jordánsko 1988-1989 Jazyková škola, Bratislava 1989-1993 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická Univerzita, Bratislava 1994-1998 Doktorandské štúdium, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, Bratislava Odbor: 62-90-9 Podnikový manažment

Domáce výskumné projekty

Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor