Stašová Jana, Ing., PhD.

Funkcia: zástupca vedúceho katedry; odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2016.rtf  
Vyučované predmety: Finančné vykazovanie bánk
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Operácie komerčných bánk
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Konzultačné hodiny: LS: pondelok 10:40 - 12:00; piatok 10:40 - 12:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
jana.stasova
Telefón: 048/446 63 26
Kancelária: NB 208
Iné: Študijný poradca pre bakalárske štúdium FBI

Domáce výskumné projekty

Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor