Strnádová Petra, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov

Funkcia: členka Senátu EF UMB za KOJK
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Petra_Strnádová.pdf  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov
Konzultačné hodiny: Uto/Str 9-11
E-mail:
petra.strnadova
Telefón: 446 2531
Kancelária: 252
Iné:  

Zahraničné ostatné projekty

The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies, grantová schéma: International Visegrad Fund, Strategic grant , dátum ukončenia: 31. 5. 2022
Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement , grantová schéma: EACEA - Europe For Citizens, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor