Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Krešáková.pdf  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Konzultačné hodiny: Ut/Str 9-11
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 446 25 24
Kancelária: 156
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Zahraničné ostatné projekty

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor