Úvod > Pracoviská >

Mazúrová Barbora, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Mazurova.pdf  
Vyučované predmety: Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie
Hospodárska politika
Mikroekonómia
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Utorok: 13:00-15:00, Štvrtok: 10:00-12:00
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
Kancelária: č. 129
Iné: Výskumné oblasti JEL: E 60 Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook - general, E 62 Fiscal policy, J 21 Labor Force and Employment, Size, and Structure, J 22 Time Allocation and Labor Supply, O 34 Intellectual Property and Intellectual Capital

Domáce výskumné projekty

Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta