Šimonová Zuzana, Mgr.

Funkcia: referentka katedry
Oddelenie: KEMP
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
zuzana.simonova
Telefón: + 421 -48 446 2712
Kancelária: 304
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor