Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Kristína Pompurová.pdf
Vedecko-pedagogická charakteristika_Kristína Pompurová_2020.pdf  
Vyučované predmety: Cestovné kancelárie
Ekonómia a politika cestovného ruchu
Manažment cestovných kancelárií
Manažment organizovaných podujatí v cestovnom ruchu
Marketingový manažment cestovného ruchu
Podnikanie v cestovnom ruchu
Seminár k bakalárskej práci - CR
Teória cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón: 048/446 2211
Kancelária: č. 120
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Domáce ostatné projekty

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grantová schéma: OP vzdelávanie , dátum ukončenia: 30. 11. 2015

Zahraničné ostatné projekty

Online reputation management in Tourism, grantová schéma: Erasmus + KA2, dátum ukončenia: 30. 4. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka