Kollár Igor, Ing., PhD.

Funkcia: zástupca vedúceho katedry
Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Kollar 2017.pdf  
Vyučované predmety: Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku
Aplikačné programovanie
Databázové systémy
Informatika
Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP
Úvod do ekonomického systému SAP
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/22 : Po 9:00 - 11:00, Št 9:00 - 11:00 (Na konzultáciu je potrebné vopred sa prihlásiť mailom. Konzultácie možno dohodnúť aj na iný čas.)
E-mail:
igor.kollar
Telefón: 048/446 6619
Kancelária: č. 308 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor