Grofčíková Janka, Ing., PhD.

Funkcia: tajomníčka katedry, odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2016.pdf  
Vyučované predmety: Finančné a komoditné deriváty
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančný manažment 1
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodný finančný manažment
Podnikové financie
Konzultačné hodiny: ZS: pondelok 11:00 - 12:00; piatok 12:00 - 15:00; (vždy po predchádzajúcej dohode mailom)
E-mail:
janka.grofcikova
Telefón: 048/446 63 27
Kancelária: NB 201
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor