Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk

Funkcia: tajomníčka katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Škvareninová Dagmar 2012_05_23.doc  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Pondelok 11-14, utorok 9-10
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 446 25 17
Kancelária: 261
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Zahraničné výskumné projekty

Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor