Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.

Funkcia: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Oddelenie: KEMP
Vedecko pedagogická charakteristika: Nafoussi_VUPCH_EN.pdf
Nafoussi_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety: Innovative business models
Inovatívne biznis modely
International trade
Medzinárodný obchod
Project Management
Projektový manažment 1.
Strategic and project management
Strategic management and marketing
Konzultačné hodiny: utorok: 13,00 - 15,00, streda: 13,00 - 15,00
E-mail:
gabriela.nafoussi
Telefón: 048 /446 21 78
Kancelária: 101 (434)
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor