Stachová Mária, Mgr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: professionalProfile_MariaStachova.pdf  
Vyučované predmety: Aplikovaná štatistika v systéme R
Financial Mathematics 1
Finančná matematika 1
Kvantitatívne metódy vo financiách
Matematika
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika - FBI
Konzultačné hodiny: KH na LS 2022/2023: pondelok 15:30-17:00; utorok 15:30-17:00; Na konzultáciu je potrebné ohlásiť sa najneskôr deň vopred emailom.
E-mail:
maria.stachova
Telefón: 048/446 6620
Kancelária: č. 311 - nová budova EF, 3. posch.
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor