Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Orságová Katarína, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH ORSÁGOVÁ SEPTEMBER 2017.doc  
Vyučované predmety: Geografia cestovného ruchu
Životné prostredie
Životné prostredie (v AJ)
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Streda: 10:30-12:30, Štvrtok: 13:00-15:00
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/446 2615
Kancelária: č. 204
Iné: Výskumné oblasti JEL: I 20 Education and Research Institutions general, Q 01 Agriculture general, Q 26 Recreational Aspects of Natural Resources, Q 50 Environmental Economics general, R 11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes

Domáce výskumné projekty

Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor