Úvod > Pracoviská >

Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.

Funkcia: tajomníčka katedry, odborná asistentka
Oddelenie: KVE
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Maria_Muray Svidronova.pdf
VUPCH Murray Svidronova_AIS.PDF  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomika a manažment športu a kultúry
Finančný manažment vo verejnom sektore
Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore
Verejný sektor
Verejný sektor a správa
Konzultačné hodiny: počas rodičovskej dovolenky len po dohode e-mailom
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048 446 2311
Kancelária: 417
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, grantová schéma: národný projekt, dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018
Police Stops, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 18. 9. 2022
Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
The Civil Society Report 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2020
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 15. 10. 2019

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor