Bartková Lucia, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lucia Bartková.pdf
VPCH - bartkova.doc  
Vyučované predmety: Business to Business Marketing
Marketing
Priemyselný marketing
Prípadové štúdie z marketingu
Quality Systems
Konzultačné hodiny: pondelok od 11:10 h do 12:30 h
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/4262323
Kancelária: 3K1
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor